ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವ ದುರ್ಗೆಯ ಒಂಭತ್ತು ರೂಪಗಳು..!!

navaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadle
Share This:

ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ನವರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನೇ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದುರ್ಗಾ ಮಾತೆಯು ಅಸುರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಡಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ತಾಳಿ ದುಷ್ಟರನ್ನು ವಧಿಸಿ ಶಿಷ್ಟರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ.

ಶೈಲಪುತ್ರಿnavaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadle

Upcoming and Ongoing events

View More Events

Want to Promote your Event, contact Naadle at 7090787344 or Email us at info@naadle.com


ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಶೈಲಪುತ್ರಿ. ಹಿಮಾಲಯದ ಪುತ್ರಿಯೇ ಶೈಲಪುತ್ರಿ. ದುರ್ಗೆಯ ಶುದ್ಧ ರೂಪವಾಗಿರುವ ಶೈಲಪುತ್ರಿ ನಿಸರ್ಗದ ಮಾತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ. ಗೂಳಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತಿರುವ ಮಾತೆ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆ ಇದೆ. ಸತಿ, ಭವಾನಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಹೇಮಾವತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಶೈಲಪುತ್ರಿಗಿದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿnavaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadleನವರಾತ್ರಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರುವ ಕಮಂಡಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ದೇವಿಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರುವ ಮಾತೆಯಾಗಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸುಖವನ್ನು ನೀಡಿ ದೇವಿ ಹರಸುತ್ತಾರೆ.

ಚಂದ್ರಘಂಟ navaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadleದುರ್ಗಯೆ ಮೂರನೇ ರೂಪವಾಗಿ ಚಂದ್ರಘಂಟನನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತನ್ನ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಯ ಆಕಾರದ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇವಿಯೇ ಚಂದ್ರಘಂಟ. ಹತ್ತು ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಯಾವ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಕೂಶ್ಮಂಡಿನಿ
navaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadleದುರ್ಗೆಯ ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಪವೇ ಕೂಶ್ಮಂಡಿನಿ. ವಿಶ್ವದ ರಚನೆಕಾರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಅವಯವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಬೆಳಕು ಜಗತ್ತನ್ನು ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿಸುತ್ತದೆ, ಸಿಂಹ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ಕಂದ ಮಾತಾ navaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadleದುರ್ಗೆಯ ಐದನೇ ರೂಪವೇ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ. ತಮ್ಮ ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಾರ್ತಿಕೇಯನನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ತಾವರೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ ಸ್ಕಂದಮಾತೆಯು ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿnavaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadleದುರ್ಗೆಯ ಆರನೇ ರೂಪವೇ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹದಿನೆಂಟು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ರೂಪವು ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವಂತಿದ್ದರೂ ಅವರು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿಯ ಮೈಯಿಂದ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕೊಂದು ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಇದು ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ದೂರಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಮಹಾಮಾಯnavaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadleಕಾಳರಾತ್ರಿ ದುರ್ಗಯೆ ಏಳನೆಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾಶ ಪಡಿಸುವ ಅಂಶ ದೇವಿಯ ಈ ರೂಪಕ್ಕಿದೆ. ಕಲಾರತ್ರಿಯು “ವಿನಾಶದ ರಾತ್ರಿ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ದೆವ್ವವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಶುಭಕರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವವರು.

ಮಹಾಗೌರಿ navaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadleದೇವಿಯ ಎಂಟನೇ ರೂಪವೇ ಮಹಾಗೌರಿ. ಅವರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ದೇಹದಿಂದ ದೇವಿಗೆ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಡಮರುವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲವಿದೆ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಹೊಡೆದೋಡಿಸುವ ದೇವಿ ಇವಳು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ, ಈಗಿನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಭಕ್ತರಿಂದ ಗೌರಿ ತೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿnavaraatriyalli poojisuva durgeya ombhatu roopagalu-naadleದೇವಿಯ ಒಂಭತ್ತನೇ ರೂಪವೇ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿ. ಅವರ ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ತ್ರಿಶೂಲ, ಗದೆ, ಕಮಲ, ಶಂಖ ಮತ್ತು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು, ಆಕೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
naadle If you like this article, click on the button below

Offers

Want to Add your Offers, contact Naadle at 7090787344 or Email us at info@naadle.com