spirituality

ಭಾನಗಢ ಕೋಟೆಯ ನಿಗೂಢ ಸತ್ಯ

Share This:

ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಂಬಲೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮರ್ಥನೆಗಳಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ ಚಕಿತಗಳು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಯುತ್ತಿವೆ.ವಿಸ್ಮಯಕಾರಿ ತಾಣವಾದ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಏನೂ ಬೇಕಾದರೂ ನಡೆಯಬಹುದು.ಅಂತಹ ಘಟನೆಗೆ ಈ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕೋಟೆಯು…


Prayer and meditation

Share This:

  Is your daily routine so busy and full of activities that it’s causing you stress and agitation?  But how can you reduce that stress and find peace in your life? To achieve a sense…