Recent


ಈ ವರ್ಷದ ಮಂಗಳೂರು ದಸರಾದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಊಹಿಸಲಾಗದಂತಹ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೊ!!!

Share This:

ಮಂಗಳೂರು ದಸರ , ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಂದರ… ಹೌದು, ಮಂಗಳೂರು ದಸರದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು , ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಶೋಭೆ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವಾರು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಟ್ಯಾಬ್ಲೊಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವವರು ಬರ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರು ಹಾಲಿವುಡ್ ಖ್ಯಾತಿಯ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್, 2015ರಲ್ಲಿ ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದ…To set up 25 Polytechnic Colleges in Karnataka

Share This:

State Higher Education Minister Basavaraj Rayareddi said that in an attempt to promote technical education, it has been decided by Karnataka state government to setup 25 polytechnic colleges in the state. The state government will…Do You Know Why Your So Special???

Share This:

Our body is so amazing.!!! Time and time again, we discover something new. Did you know that scientists just discovered a new organ called the mesentry in 2017?  Yeap. Right. Let’s continue checking out the…