Railwayಈ ರೈಲು ಯವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಿಲ್ಲ.

Share This:

  ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಎನ್ನಲಾದ ಸಂಚಾರಿ ರೈಲ್ವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ‘ಲೈಫ್‍ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್‍ಪ್ರೆಸ್’ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಇದು 1991ರ ಜುಲೈ 16 ರಂದು ಚಾಲನೆಪಡೆಯಿತು. ಈ ಸೇವೆಯು ಸುಮಾರು 120 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು 2010ನೇ ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, 6,00,000 ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ….First Tejas train to run on May 22, 2017

Share This:

With LED touch-screens for each seat, “Lazy Boy” type recliners, USB charging ports for all passengers, automatic doors and other upgrades, the first of the Tejas brand of trains is finally ready to run from…