ಬಾಲ್ಯದ ಸುಂದರ ಆಟಗಳ ನೆನಪಿನ ಸುತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ..!!

Share This:

ಬಾಲ್ಯವೇ ಸುಂದರ, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಳು ಇನ್ನೂ ಸುಂದರ. ಕಷ್ಟಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಿಲ್ಲದ ಜೀವನದ ಒಂದು ಸುಂದರ ಭಾಗ ಬಾಲ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದಿಗಿಂತ ಆಟಕ್ಕೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ. ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಆಡುವ ಆಟಗಳು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ, ಆ ಆಟಗಳು ಯಾವುದೆಂದರೆ ಗಿಲ್ಲಿದಾಂಡು, ಲಗೋರಿ, ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ, ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಇತ್ಯಾದಿ. ಈ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಊಟ ಏನೂ ಬೇಡವಾಗಿತ್ತು, ಇಡೀ ದಿನ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಆಡುವುದು ನಮಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿತ್ತು.ಇಂದಿಗೂ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವ ನೋಟ ಬಾಲ್ಯದ ದಿನವನ್ನು ನಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಗಳು ತೆರೆಮರೆಗೆ ಸರಿದಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.

ಗಿಲ್ಲಿದಾಂಡುಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಟವಾಗಿದೆ, ಈ ಆಟವನ್ನು ಗಿಲ್ಲಿ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡವಾದ ಮರದ ತುಂಡು ಹಾಗು ದಂಡು ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗಿಲ್ಲಿಯನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹೊಡೆಯುವುದು ಆಟದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ, ಈ ಆಟವನ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ತಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಜನಗಳು ಇರಬಹುದು.

ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟವು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋರಂಜನ ಆಟವಾಗಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ತನಕ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಉಳಿದ ಆಟಗಾರರು ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಂತರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ಅಡಗಿರುವ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾನೆ, ಯಾರು ಮೊದಲು ಸಿಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ನಂತರ ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಅಡಗಿರುವವರನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡಬಹುದು.

ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಆಟ ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಆಗಿದೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಆಟ ಇದಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಲು ಒಬ್ಬ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡಬಹುದು. ಕುಂಟೆಬಿಲ್ಲೆ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಆಟದ ಮೈದಾನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿರುವ ಆಯತಗಳ ತ್ರಿಕೋನಗಳಾಗಿ ಟಾಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸ್ಥಳಾವಕಾಶದ ಮೂಲಕ ಹಾಪ್ ಅಥವಾ ಜಂಪ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ನಾಯಿಮೂಲೆ(ಡಾಗ್ ಅಂಡ್ ಬೋನ್)ಈ ಆಟವನ್ನು ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸಂಖ್ಯಾಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬಾಟಲ್ ಅಥವಾ ಕೈವಸ್ತ್ರ ಮುಂತಾದ ವಸ್ತುವನ್ನು “ಎಲುಬು” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ತಂಡದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಮೂಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮೂಳೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾನೆ. ಮೂಳೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಫಲವಾದ ಆಟಗಾರನು ಆಟದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋಲಿಯಾಟಕಂಚಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿರುವ ಗೋಲಿಯಾಟ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯವಾದುದು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟ ಇದಾಗಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡಬಹುದು, ಈ ಆಟದಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಗೋಲಿಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆನೇಕ ಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಸಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.

ಲಗೋರಿಹುಡುಗಿಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಆಟ ಲಗೋರಿಯಾಗಿದ್ದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆ ಆಟವಾಗಿದೆ. ಹುಡುಗರೂ ಈ ಆಟವನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಈ ಆಟ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಿಯಕರ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ಆಟವನ್ನು ಚೆಂಡು ಮತ್ತು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಎರಡು ತಂಡಗಳಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ತಂಡವು ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹುರುಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ತಂಡವು ವಿರುದ್ಧ ತಂಡದ ಆಟಗಾರನ್ನು ಚೆಂಡಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದುಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಭಾರತದ ಹಲವೆಡೆ ಇನ್ನೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಮಕ್ಕಳು ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತರು. ಮತಭೇಧಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಡುವ ಆಟ ಗಾಳಿಪಟ ಹಾರಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಅಳಿ ಗುಳಿ ಮನೆಅಳಿ ಗುಳಿ ಮನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಟ. ಆಟವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರದ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಟಗಾರರಿಂದ ಆಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅದು 14 ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಂಧ್ರವನ್ನು 70 ಹುಣಿಸೆ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಶೇಖರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೌಂಟರ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತರ್ಕ, ಕೈ-ಕಣ್ಣಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಆಟವಾಗಿದೆ.
naadle If you like this article, click on the button below